smok

ยาสูบกระแสไฟฟ้า smok ไม่เป็นอันตรายใช่หรือ?
ยาสูบกระแสไฟฟ้า ไม่เป็นอันตรายใช่หรือ?
ยาสูบกระแสไฟฟ้าใช้กลไกกระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้เกิดความร้อนและก็ละอองน้ำที่มีสารเคมีต่างๆดังเช่นว่า

นิโคติน

เป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบยาสูบ ด้วยเหตุดังกล่าวยาสูบกระแสไฟฟ้ามิได้ช่วยทำให้เลิกยาสูบได้ ทั้งยังส่งผลให้ความดันเลือดสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น smok

โพรไพลีนไกลคอล

และก็กลีเซอรีน แม้ดมกลิ่นอาจส่งผลให้มีการเคืองปอดได้ แล้วก็เพิ่มการเสี่ยงของการเกิดอาการหอบหืด

สารประกอบอื่นๆ

สารแต่งกลิ่นรวมทั้งรส โทลูอึน เบนซีน นิกเกิล โคบอลต์ โครเมียม ตะกั่ว

ยาสูบกระแสไฟฟ้าก็เลยทำให้เป็นอันตรายไม่ได้ต่างอะไรจากยาสูบปกติ

ถึงแม้ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลพอเพียงว่ายาสูบกระแสไฟฟ้า นำมาซึ่งโรคมะเร็งปอด แม้กระนั้นมีหลักฐานรับรองว่าเพิ่มการเสี่ยง สำหรับเพื่อการกำเนิดโรคหัวใจ โรคเส้นโลหิตสมองแล้วก็โรคปอดอักเสบรุนแรง
ยาสูบกระแสไฟฟ้าหรือยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เป็นภัยเงียบที่ส�ำคัญในตอนนี้ของวัยรุ่น จากกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ การโฆษณา
ที่สร้างให้มั่นใจว่าการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้าปลอดภัยต่อร่างกายเนื่องจากไร้ใบยาสูบ ทั้งยังสร้างภาพของผู้ดูดว่าเป็นคนทันสมัย
แม้กระนั้นในความจริงกลับทำให้พบว่ายาสูบกระแสไฟฟ้ามีนิวัวว่ากล่าวนผสมอยู่ในจำนวนมากแล้วก็สามารถน�ำไปสู่ร่างกายผู้ดูดได้มากกว่าการสูบยาสูบ
ปกติถึง 5 – 9 เท่า ขึ้นกับจำนวนนิโคตินที่มีอยู่ในยาสูบกระแสไฟฟ้า ก็เลยเรียกได้ว่านิโคตินที่มีจำนวนมากกว่ายาสูบปกติย่อมท�ำ
อันตรายต่อร่างกายของผู้ดูดได้มากกว่าเหมือนกัน
พยาบาลวิชาชีพจำเป็นต้องรู้ทันยุทธวิธีการขาย แล้วก็ผลพวงต่อร่างกายของยาสูบกระแสไฟฟ้า แล้วก็สามารถแสดง
หน้าที่ในด้านการสนับสนุนแล้วก็การปกป้องคุ้มครองวัยรุ่น ให้มีความประพฤติสุขภาพที่ปลอดภัยจากการเป็นนักดูดคนใหม่ ส่วนด้านการดูแลและรักษา
พยาบาล พยาบาลจะต้องมีวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจสำหรับการบ�ำบัดผู้ดูด เป็นต้นว่า โปรแกรมการบ�ำบัดแบบความประพฤติปฏิบัติการรู้คิด ฯลฯ รวมทั้งด้าน
การบูรณะผู้ดูดให้สามารถเลิกดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าได้อย่างคงทน…

read more